Как да ограничим разхода на автомобила

Всеки автомобилист ще се зарадва, ако разходът му за покупка на гориво намалее. А в нашето пообедняло шофьорско братство тези разходи са най-големите. В някои случаи те дори надхвърлят и стойността на самото возило. Средният разход за 10 000 км пробег варира за бензин от 2000 ~ 2500 лв, за дизел от 1300 ~ 2700 лв. а за пропан-бутан от 1000 ~ 1800 лв.
Два са основните фактора, влияещи върху "апетита" на железния кон - техническото му състояние и стилът на шофиране. И ако за сервиз трябва да платим с финикийски знаци, то за оптимизиране на шофирането просто трябва да се разделим с вредните си навици. Започнете с двигателя на автомобила - той е неговото сърце. Проверете компресията. Ако някой от цилиндрите на двигателя е с понижена компресия, той не само че не помага на останалите, но и пречи! Запалителната система трябва да бъде изправна, правилно центрована и да работи без прекъсвания.
Горивната система трябва да бъде правилно регулирана, чиста, без течове на горивото. За пълното изгаряне на 1 л бензин са необходими 14,7 kg въздух. Горивната смес е "бедна", когато въздухът е повече, а "богата" - когато подаваната в цилиндрите смес е наситена с повече гориво. Гаранция за икономичността на двигателя е точно съотношението 14,7:1, а качеството на сместа може да се контролира прецизно с газанализатор. Върху горивния разход влияят и маслата в двигателя, скоростната кутия и диференциала. Не ги зареждайте с прекалено гъсти масла! Обърнете внимание и на колесните лагери и спирачната уредба. Колелата трябва да се въртят свободно, без да заяждат - така автомобилът ще съхрани достатъчно инерция при движение. Регулирайте на сервизен стенд предния мост на автомобила и проверете налягането в гумите. Увлечението по широкопрофилните гуми създава допълнително съпротивление, а нископрофил-ните гуми пък внасят (в следствие намаления диаметър) погрешност в показанията на километража. А оттам и грешки в пресмятанията на горивния разход.
 

Спазвайте три основни правила на шофиране:

  1. Не давайте газ повече от необходимото! Ако за поддържане на скоростта е необходимо, "натиснете" 1/4 от хода на педала, а не докрай.
  2. Движете се на максималната за съответната скорост предавка! Забравете за високите обороти, не ускорявайте рязко. Ако автомобилът е оборудван с оборотомер - придържайте се към оптималните за мотора обороти.
  3. По-рядко използвайте спирачките! Движещият се автомобил е натрупал кинетична енергия и е много по-икономично да я използваме и поддържаме, отколкото да я натрупваме отново. Оценявайте пътната ситуация с няколко хода напред - като в шахмата. Намалявайки броя на ускоряванията и спиранията (особено в градски условия), си гарантирате нормален разход.
     

Как да засечем разхода на гориво?
Разбрахме как да ограничим "апетита" на автомобила, но всички жертви от ваша страна биха били напразни, ако нямате правилна методика за засичане разхода на гориво. Всеизвестна е формулата: количеството гориво в литри, разделено на изминатите километри, се умножава по 100 и получаваме разхода в литри на 100 км пробег. И както при всички експерименти и изчисления, и тук трябва да обърнем внимание на погрешността на измеренията. Без да навлизаме в сухите математически формули (студентите ги изучават минимум 2 семестъра), погрешността е показател за това доколко можем да вярваме на собствените си изчисления.
Най-лесният (в смисъл евтин) и бърз, но за жалост най-неточен метод е да се зареди минимално количество гориво (1-5 л) и да се кара, докато двигателят загасне. Обезателно калкулаторът ще покаже или че колата гори като ламя, или че само "мирише" горивото! Вервайте ми - не му вервайте! Положението не е нито толкова лошо, нито пък толкова добро. Просто това е случаят, в който порешността на измеренията, независимо в каква посока, е най-голяма.
Най-добрият вариант е да напълните резервоара догоре (знам, че звучи ужасно от финансова гледна точка), да изминете 300 и повече километра и да допълните пак догоре и чак тогава да посегнете към калкулатора. А ако направите това след засичане от 2000 км, тогава ще сведете погрешността до минимум.

инж. Кирил Владов

"Владов Сервиз"

гр. Димитровград

03 Февруари 2012 г.